ANY IDEA IS
POSSIBLE WITH US

We provide IT and Digital services of any complexity,
implementing both simple
and multifunctional solutions.

Flexible Pricing Plans

Մեր Գնային Փաթեթները

We have experience working with large and small businesses and are ready to
develop a targeted strategy and plan that’s just right for you.

START

AMD 100
000
Up to 500.000 AMD
 • 1 - 30 օր
 • Neetrino Platform
 • Standard design
 • Standard functionality
 • Standard admin panel
 • High security

BUSINESS

AMD 600
000
Up to 900.000 AMD
 • 1 - 3 months
 • CMS pro, Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Individual administrator functionality
 • High security
 • Free payment method (1)

PREMIUM

AMD 900
000
from
 • 2+ months
 • Custom Code
 • 0 to custom design
 • Individual functionality
 • Separate administrative part
 • High security
What do we do?

Մեր Հիմնական Ծառայությունները

We offer comprehensive IT and Digital Marketing solutions

Վեբ Կայքերի
Պատրաստում

Հավելվածների
Պատրաստում

AI Համակարգերի
Ինտեգրում

SMM
Առաջխաղացում

Բոտերի
Ստեղծում

SEO
Առաջխաղացում

Դիզայն,
Branding

CRM
Համակարգեր

Who we are?

Մի Փոքր Մեր Մասին

7 տարվա աշխատանքի ընթացքում մենք ստեղծել ենք ավելի քան 400 ինտերնետային ռեսուրս` պարզ կատալոգային կայքերից մինչև խոշոր ինտերնետ պորտալներ և էլեկտրոնային առևտրի հարթակներ:

Մենք առաջարկում ենք համապարփակ ծառայություններ, ներառյալ՝ բջջային հավելվածների մշակում, լոգոտիպերի և ֆիրմային ոճի ձևավորում, կայքերի որոնման համակարգերում առաջխաղացում (SEO), սոցիալական մեդիայի մարքեթինգ (SMM) և շատ ավելին՝ ապահովելով ձեր բիզնեսի թվային ներկայության ամբողջական զարգացումը։

Մեր աշխատանքը տարածվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային շուկաներում՝ ներառյալ Ռուսաստան, ԱՄՆ, ԱՄԷ, Իսպանիա, Ֆրանսիա և բազմաթիվ այլ երկրներ։

+
Active Users
+
Projects Done
+
Team Members
+
Years of Experience
Create your business with us

Մեր Ընկերության Սկզբունքները

We love what we do

Our team consists of different people, and our differences help us to find different solutions that satisfy both us and our customers. Our work and successes motivate us to surpass ourselves. The key to the success of our team is love for what we do.

We always guarantee high quality

The creation of powerful Internet resources gives us a guarantee to earn the trust and satisfaction of our customers, which makes us spare no time and knowledge to introduce new technologies, improve quality and implement integrated solutions.

We constantly use innovative technologies

With every success we achieve, we raise the scale in meeting the challenges we face.
We love to push the boundaries and keep experimenting, being the best partner for our clients. Technology is evolving every day, so in order to succeed and constantly evolve, we need to keep moving forward.

We are always empowering our team with knowledge and new skills

We are committed to providing our customers with the most advanced digital experiences. We always support and encourage our team members to constantly apply new tools and knowledge.

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

Portfolio

Մեր Աշխատանքները

reviews

Մեր Հաճախորդների Կարծիքները